Tin tổng hợp

Đóng điện giai đoạn 1 các dự án ĐZ 220kV Quảng Ngãi-Quy Nhơn và TBA 220kV Phù Mỹ

Ngày 31/12/2017, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung (CRLDC) và các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện giai đoạn 1 các dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi-Quy Nhơn(Phước An) và trạm biến áp 220kV Phù Mỹ.

 Đóng điện giai đoạn 1 các dự án ĐZ 220kV Quảng Ngãi-Quy Nhơn và TBA 220kV Phù Mỹ
Hệ thống phân phối 220kV trạm biến áp 220kV Phù Mỹ.
 
Dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi-Quy Nhơn (Phước An) do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban quản lý quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành dự án. Đường dây được xây dựng nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu phụ tải và cấp nguồn các trạm biến áp 220kV xây dựng mới khu vực tỉnh Bình Định, tạo liên kết 220kV giữa 02 miền Bắc trung bộ và Nam trung bộ, tăng cường khả năng hỗ trợ cung cấp điện và vận hành linh hoạt trong hệ thống điện Quốc gia, hình thành đường trục 220kV khu vực duyên hải miền Trung. 
Quy mô đầu tư xây dựng gồm xây dựng mới tuyến đường dây 220kV mạch kép, dài 140km từ trạm 220kV Quảng Ngãi đến trạm 220kV Phước An. Giai đoạn này chỉ treo dây 01 mạch. Xây dựng mới 01 ngăn lộ 220kV tại trạm 220kV Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư 1405,7 tỷ đồng. Tuyến đường dây được xây dựng đi qua địa bàn các huyện Mộ Đức và Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi và các huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước và thị xã An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định.
Dự án trạm biến áp 220kV Phù Mỹ được xây dựng tại xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban quản lý quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) quản lý vận hành.
Mục tiêu của dự án nhằm cung cấp điện tin cây và ổn định lâu dài cho phụ tải tỉnh Bình Định trong trường hợp hệ thống vận hành bình thường cũng như sự cố; giảm tổn thất công suất hệ thống điện khu vực. Quy mô đầu tư bao gồm: xây dựng mới trạm biến áp 220kV với quy mô 02 máy biến áp 220/110kV-125MVA, giai đoạn này lắp đặt 01 máy biến áp 220/110kV-125MVA. Hệ thống phân phối 220kV gồm 8 ngăn, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 03 ngăn, dự phòng 05 ngăn. Hệ thống phân phối 110kV gồm 15 ngăn, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 09 ngăn, dự phòng 06 ngăn. Xây dựng tuyến đường dây 02 mạch, dài 1,75km đấu nối vào đường dây 220kV Quảng Ngãi-Quy Nhơn (Phước An) với tổng mức đầu tư 241,3 tỷ đồng được đầu tư xây dựng đồng bộ với ĐZ 220kV Quảng Ngãi-Quy Nhơn (Phước An) và trạm 220kV Phước An. 
 
Please share with us on social networks:

Bình luận trao đổi

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Liên hệ

Quý khách vui lòng để lại tin nhắn theo mẫu dưới đây:

 
   
 
GỬI ĐI