Cho thuê Tủ tụ bù

Cho thuê Tủ tụ bù

• Mã SP: SP0146

• Nhóm sản phẩm: Tủ tụ bù

• Tình trạng:

Bên cạnh việc bán các tủ tụ bù, chúng tôi còn có các chính sách hỗ trợ khách hàng để giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu như hỗ trợ cho thuê tủ tụ bù (cho thuê 1 phần hoặc toàn phần).
Với tiêu chí là đồng hành phát triển cùng khách hàng và hợp tác Win-Win, rất mong được cộng tác với khách hàng.